ในเดือนสิงหาคม CSCM ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารกลางวันอย่างไม่เป็นทางการกับ Malala Yousafzai สำหรับสตรีวัยผู้ลี้ภัย 20 คนที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาเยาวชนและการศึกษาของ CSCM เยาวชนหญิงได้มีโอกาสพูดคุยกับมาลาลาเป็นการส่วนตัว และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีที่ผู้หญิงสามารถทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทที่เข้มแข็งขึ้นในสังคม เรารู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากกับการทำงานของมาลาลาและมูลนิธิของเธอ และรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับพวกเขาในการสร้างผู้นำสตรีในชุมชนของเรา