สมาพันธ์โซมาเลียที่ใหญ่ที่สุดของมินนิโซตาที่ไม่แสวงหาผลกำไรของโซมาเลีย กำลังร่วมมือกันเพื่อนำเสนอล็อบบี้แบบครบวงจรต่อรัฐในฤดูหนาวนี้ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาผู้นำกลุ่มโซมาลีแปดคนเข้าร่วมโครงการต่างๆหลายโครงการได้ว่าจ้างเชซาพีก และทำคะแนนให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ตอนนี้รัฐบาลใหม่กำลังเตรียมพร้อมที่จะขอร้องให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐประมาณ 11 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการโซมาเลียในชุมชนซึ่งสร้างรายได้ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ มาร์คเดย์ได้จัดสรรงบประมาณไว้สำหรับโครงการดังกล่าว ในงบประมาณปีนี้ ซึ่ง Mohamud Noor หัวหน้าภาคีของโซมาเลียชุมชนซึ่งเป็นสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลกล่าวว่า ทำไมเราไม่รวมความพยายามของเราไว้ด้วยกันและทำงานร่วมกันให้ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการโดยมินนิอาโปลิส มูลนิธิความคิดริเริ่มนี้ยังมีการประมูลเพื่อยับยั้งโครงการไม่หวังผลกำไรของโซมาเลียให้สามารถติดตามและรายงานผลได้ดียิ่งขึ้น