การแต่งกายประเทศโซมาเลีย

การแต่งกายประเทศโซมาเลีย

วัฒนธรรมของประเทศโซมาเลีย เกิดจากการผสมผสานของประเพณีดั้งเดิมในสมัยโบราณจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ และได้รับการพัฒนาอย่างอิสระ ตั้งแต่ยุคโซมาเลียมีการมีปฏิสัมพันธ์กับอารยธรรมที่อยู่ทั้งใกล้เคียงและห่างไกลรวมถึงวัฒนธรรมอื่นๆ ด้วย (more…)...
Read More
การขริบอวัยวะเพศหญิงที่โซมาเลีย

การขริบอวัยวะเพศหญิงที่โซมาเลีย

ผู้หญิงจำนวน 200 ล้านคน ต้องเผชิญกับทุกข์อันใหญ่หลวง จากการถูก ‘ขริบ’ อวัยวะเพศหญิง โดยเป็นวัฒนธรรมปฏิบัติเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณ จนกระทั่งองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ออกมาแถลงการณ์ว่า การกระทำอันโหดร้ายเช่นนี้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากจะส่งผลกระทบทางร่างกายแล้ว ยังก่อให้เกิดบาดแผลทางจิตใจในระยะยาวอีกด้วย การขริบอวัยวะเพศหญิงที่โซมาเลีย วัฒนธรรมปฏิบัติโบราณที่ควรจบสิ้น ‘นางฮิโบ’ วัย 48 ปี เธอเป็นหนึ่งในหญิงที่ต้องปฏิบัติตามวัฒนธรรมขริบอวัยวะเพศ จนเกิดความทุกข์ทรมานทั้งกายและใจ เธอเกิดในประเทศโซมาเลีย โดยในประเทศนี้ มีตัวเลขสูงถึง 98% จากผู้หญิงที่ถูก ‘บังคับ’ ให้ขริบของลับแบบไร้ทางออก นางฮิโบเอง ก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกบังคับให้เข้าร่วมการขริบอวัยวะเพศ ตอน 6 ขวบเท่านั้น สำหรับวิธีการขริบอวัยวะเพศของเธอนั้น ถูกจัดอยู่ในอันดับ 3 ตามการบัญญัติขององค์การ WHO นั่นก็คือ ใช้มีดโกนตัดทั้งแคมใหญ่-แคมเล็กออกให้เกลี้ยง หลังจากนั้นจึงเย็บปิดรูอวัยวะเพศ ให้เหลือเพียงช่องเล็กๆ ผิดธรรมชาติ มีขนาดเพียงเท่าหัวไม้ขีดไฟเท่านั้น ! นางฮิโบ ยังจำความเจ็บปวดในตอนนั้นได้อย่างไม่ลืมเลือน โดยเธอเล่าว่าเหมือนถูกเอาพริกผสมเกลือมาทาที่บาดแผลซึ่งอยู่ตรงอวัยวะเพศ และการขริบก็ยังส่งผลร้ายแรงต่อมา คือ ทำให้เธอไม่อาจปัสสาวะได้ตามปกติ อีกทั้งน้ำปัสสาวะในแต่ละหยดมาพร้อมความเจ็บปวด ต้องใช้เวลาขับถ่ายครั้งล่ะ 4-5 นาที นอกจากประเทศโซมาเลียแล้ว การขริบอวัยวะเพศหญิง ก็ยังเป็นธรรมเนียมที่พบได้อีกในหลายๆ ประเทศ แต่พบมากเป็นพิเศษ ที่อินโดนีเซีย, อียิปต์ และเอธิโอเปีย องค์การ WHO ได้จำแนกการขริบอวัยวะเพศหญิงออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่… • ตัดปุ่มกระสัน หรือ คลิสตอริส เพียงอย่างเดียว • ตัดปุ่มกระสัน และแคมเล็ก • ตัดแคมใหญ่ – แคมเล็ก พร้อมเย็บปิดรูให้เหลือเพียงรูขนาดเล็ก • การกระทำใดก็ตามที่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะเพศ ผลร้ายจากการขริบอวัยวะเพศ ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ติดเชื้อในกระแสเลือด, ติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ, การติดเชื้อในไต, ซีสต์, อาการเจ็บปวดระหว่างมีเพศสัมพันธ์ ตลอดจนปัญหาทางด้านจิตใจระยะยาว เหยื่อบางรายอาจเกิดผลกระทบทางจิตใจ เช่น โรคเครียด และโรค PTSD ซึ่งจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาจากจิตแพทย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รัฐบาลอังกฤษ จึงได้ออกมากำหนดให้การขริบเช่นนี้ เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ! อย่างเป็นทางการในปี 2003 ทางด้านกลุ่มนักเคลื่อนไหวรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เข้าไปให้ความรู้เรื่องนี้ แก่เด็กหญิงที่มีความเสี่ยงที่จะถูกผู้ปกครองพาไปขริบอวัยวะเพศในต่างประเทศ...
Read More
อาหารประจำชาติโซมาเลีย

อาหารประจำชาติโซมาเลีย

อาหารของชาวโซมาลี มีความแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค เป็นการผสมผสานระหว่างประเพณีการทำอาหารของโซมาลีมีอิทธิพลมาจากแอฟริกาตะวันออก, อาหรับ, ตุรกี, อิตาลี อาหารที่มีชื่อเสียงของโซมาเลีย ได้แก่ sabayad, lahoh, canjeelo, xalwo, sambuusa, Muqmaad เป็นต้น (more…)...
Read More
ประเทศที่ติดกับแหลมแอฟริกามีอะไรบ้าง

ประเทศที่ติดกับแหลมแอฟริกามีอะไรบ้าง

ทวีปแอฟริกา มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า กาฬทวีป โดยทวีปนี้มีทั้งความล้าหลัง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ , สังคม ตลอดจนวัฒนธรรม ยกเว้นแต่ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของชนชาติผิวขาว ถึงแม้ว่าทวีปแอฟริกาจะมีขนาดใหญ่โตมาก หากแต่ก็มีสภาพทางภูมิศาสตร์ในหลายๆด้าน ซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพประชากร โดยมีคุณภาพค่อนข้างต่ำ ประมาณ 2 ใน 3 ของทวีปทั้งหมดเป็นที่ราบสูง ในส่วนพื้นที่ราบลุ่มมีอยู่น้อยมาก ทวีปแอฟริกาถูกโอบรอบด้วยอ่าวไทย กับอันดามันทางตอนเหนือ อีกทั้งยังติดกับ คลองสุเอซ , ทะเลแดง รวมทั้งบริเวณคาบสมุทรไซนาย ทวีปนี้ประกอบมีรัฐจำนวน 54 รัฐ (more…)...
Read More