Africa-Cape

ทวีปแอฟริกา มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า กาฬทวีป โดยทวีปนี้มีทั้งความล้าหลัง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ , สังคม ตลอดจนวัฒนธรรม ยกเว้นแต่ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของชนชาติผิวขาว ถึงแม้ว่าทวีปแอฟริกาจะมีขนาดใหญ่โตมาก หากแต่ก็มีสภาพทางภูมิศาสตร์ในหลายๆด้าน ซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพประชากร โดยมีคุณภาพค่อนข้างต่ำ ประมาณ 2 ใน 3 ของทวีปทั้งหมดเป็นที่ราบสูง ในส่วนพื้นที่ราบลุ่มมีอยู่น้อยมาก ทวีปแอฟริกาถูกโอบรอบด้วยอ่าวไทย กับอันดามันทางตอนเหนือ อีกทั้งยังติดกับ คลองสุเอซ , ทะเลแดง รวมทั้งบริเวณคาบสมุทรไซนาย ทวีปนี้ประกอบมีรัฐจำนวน 54 รัฐ

แหลมแอฟริกา , จะงอยแอฟริกา , Horn of Africa หรือ แอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือ คือ คาบสมุทรในแอฟริกาตะวันออกมีแผ่นดินยื่นเข้าไปในทะเลอาหรับ เป็นระยะทางวัดได้หลายร้อยกิโลเมตร อีกทั้งยังตั้งอยู่บริเวณด้านใต้ของอ่าวเอเดน ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออก โดย แหลมแอฟริกา , จะงอยแอฟริกา , Horn of Africa นี้ เป็นอาณาเขตของประเทศเอริเตรีย, จิบูตี, เอธิโอเปีย และโซมาเลีย ครอบคลุมอาณาเขตขนาด 2,000,000 กม.2 ซึ่งมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 100 ล้านคน

Africa-Cape-photo

แหลม Good Hope คือแหลมที่ยื่นออกมามาก หลายๆคนอาจยังไม่ทราบว่าแหลมแห่งนี้ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหลังคาโลกแห่งใหม่แทนเทือกเขาหิมาลัยของเดิม มันสามารถรอดพ้นจากภัยพิบัติน้ำท่วมครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งมากสุดในโลกมาได้โดยมันยื่นออกไปทางมหาสมุทรแอตแลนติกไม่ไกลจาก Cape Town ของประเทศแอฟริกาใต้ ตามปกติแล้วผู้คนมักจะเข้าใจไปอย่างผิดๆว่าแหลม Good Hope ตั้งอยู่ ณ ปลายทวีปแอฟริกา นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์แบ่งระหว่างแอตแลนติกกับอินเดีย ส่วนแหลมที่ตั้งอยู่ปลายสุดของทวีปนี้ คือแหลม Agulhas โดยอยู่ห่างถัดไปจากนั้นประมาณ 150 กิโลเมตรไปทางตะวันออกเฉียงใต้

เพราะฉะนั้นด้วยความที่เป็นแหลมซึ่งมีความสำคัญที่สุดแหลมหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ จึงทำให้แหลม Good Hope มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับนักเดินเรือมาเป็นเวลานาน จนได้รับฉายาเรียกกันอย่างสั้นๆว่า The Cape นอกจากนี้ยังเป็นจุดหมายสำคัญของเส้นทาง Clipper อีกด้วย ถ้าตามเส้นทางของเรือ Clipper ไปยังตะวันออกไกล เดินทางไปเรื่อยๆก็จะถึงยังประเทศออสเตรเลียเอง นอกจากนี้ยังใช้ในการเป็นเส้นทางพิเศษเพื่อแข่งขันเรือยอร์ชหลายประเภท นอกจากนี้ชื่อของ “แหลม Good Hope” ยังหมายความถึง Cape Colony อาณานิคมที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1652 ช่วงบริเวณแหลม ก่อนที่จะเกิดการก่อตั้งกลุ่มแอฟริกาใต้ขึ้นมาอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้คำว่า “แหลม Good Hope” ยังหมายความถึงภูมิภาคทั้งหมดทั้งมวลรวมกัน ก่อนที่เวลาต่อมาจะกลายเป็นจังหวัด Cape ในปี ค.ศ. 1910