เข้าร่วม CSCM และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรจากโซมาเลียซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้นำโซมาเลียเพื่อสร้างพันธมิตรและความสามารถในชุมชนโซมาเลีย

เราเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างการเติบโตของภาครัฐที่แท้จริงและยั่งยืนคือการสร้างพันธมิตร เมื่อบุคคลที่มีความมุ่งมั่นร่วมกันเพื่อจุดประสงค์ทางสังคมมารวมกันพวกเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ร่วมของพวกเขาและสร้างสิ่งที่ดีกว่าส่วนต่างๆ