sexually-harassed

ผู้หญิงมากมายตกเป็นเหยื่อของการคุกคามทางเพศในสถานทำงาน และมีคนพบเห็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ จากจำนวนของผู้หญิงกว่าครึ่งในการสำรวจพบว่า มีการล่วงละเมิดในที่ทำงาน กว่า 48 เปอร์เซ็นของผลโพลล์ของผู้หญิงตอบว่า “ใช่” เมื่อถามว่าพวกเขามีประสบการณ์โดนล่วงละเมิดหรือไม่ ส่วนอีก 38 เปอร์เซ็นบอกว่าได้รับเงินเดือนที่น้อยกว่าผู้ชายอย่างมาก ในขณะที่ทำงานตำแหน่งเดียวกัน ทำให้แสดงถึงความเหลือมล้ำทางเพศอย่างเห็นได้ชัด

เมื่อเราเจาะลึกลงไปอีกผู้หญิง 2 ใน 3 คนพบกับประสบการณ์ความเหลื่อมล้ำหลัก ๆ สามประเภทขณะที่จำนวนตัวเลขกว่า 60 เปอร์เซ็นของผู้ชายพบเจอกับการเลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิด ผลสำรวจนี้ทำขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาจากการสำรวจในกลุ่มผู้ใหญ่ 900 คน ประกอบไปด้วยผู้หญิงวัยทำงาน 265 คน และผู้ชายวัยทำงาน 286 คน การสำรวจครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความสนใจในความไม่เท่าเทียมทางเพศในอาชีพการงาน ในแต่ละปีมีการรายงานเกี่ยวกับการล่วงละเมิดในที่ทำงานอย่างมากในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจเทคโนโลยีบันเทิงและสื่อต่างๆ

ในการสำรวจครั้งใหม่กลุ่มที่มีแนวโน้มว่าจะถูกล่วงละเมิดทางเพศมากที่สุด ได้แก่ ผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี ผู้หญิงที่เป็นคนผิวดำ และผลสำรวจนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากนาง Hillary Clinton ผู้ที่ลงเลือกตั้งประธานาธิปดีครั้งที่ผ่านมา ในบรรดาผู้ตอบแบบสอบถามหญิงทั้งหมดรวมทั้งสตรีที่เกษียณและว่างงาน 78% กล่าวว่ามีการล่วงละเมิด และการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในที่ทำงานทำให้พวกเขามีแนวโน้มเกิดกระแสต่อต้านขึ้นในอนาคต เมื่อยังไม่ได้รับความเป็นธรรมแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ผู้ชายกว่า 77 เปอร์เซ็นรู้และพบเห็นว่าผู้หญิงเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม แต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากหัวหน้างาน ที่ไม่อาจเข้าไปช่วยเหลือได้

มีผู้หญิงประมาณ 79% และผู้ชาย 63% กล่าวว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่าการล่วงละเมิดทางเพศและการเลือกปฏิบัติเป็นเรื่องที่พบเจอ และประสบได้ยากในสถานที่ทำงานในสมัยนี้ ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของสุภาพสตรี พยายามกันอย่างหนักเพื่อจะพลักดันกฎหมายต่าง ๆ ให้เข้ามาช่วยปกครองสิทธิของสตรีมากขึ้น เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียมเฉกเช่นเดียวกับผู้ชาย เป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่เรายังหาทางป้องกันไม่ได้ในตอนนี้ ที่ทำได้ในตอนนี้คือการหลีกเลี่ยงทำงานในสถานที่เสี่ยง พยายามอยู่เป็นกลุ่มกับเพื่อน หากเรื่องมันเกินเลยไปสามารถไปแจ้งความไว้ก่อน เพื่อป้องกันความปลอดภัยของตนเอง