Somalia-boss

สหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลีย เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ห่างไกลทางตะวันตกบนส่วนแหลมของถวีบที่ติดกับอ่าวเอเดน ที่เรียกว่า จะงอยแอฟริกา (Horn of Africa) ล้อมรอบด้วยเอธิโอเปีย ถัดไปทางทิศตะวันตคือกจิบูตี และไปทางตะวันตกเฉียงเหนือคืออ่าวเอเดน ส่วนทางเหนือเป็นมหาสมุทรอินเดียทางตะวันออก และเคนยาทางตะวันตกเฉียงใต้ โซมาเลียมีชายฝั่งทะเลที่ยาวที่สุดในแผ่นดินของแอฟริกาและมีภูมิประเทศส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่ราบสูง สภาพภูมิอากาศโดยรอบมีสภาวะอากาศร้อนตลอดทั้งปี มีลมมรสุมเป็นระยะ ๆ และมีฝนตกไม่สม่ำเสมอ

มีประชากรประมาณ 14.3 ล้านคน โดยประมาณ 85% เป็นชนชาติพันธุ์ที่เคยอาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในภาคใต้ ภาษาราชการของประเทศโซมาเลียเป็นภาษาโซมาเลียและอาหรับ คนส่วนใหญ่ในประเทศเป็นมุสลิม ในสมัยโบราณโซมาเลียเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด ว่าเป็นดินแดนแห่งนโปเลียนสมัยยุคโบราณกาล ในช่วงยุคกลางของจักรวรรดิโซมาเลียที่มีอิทธิพลทางการค้าระดับภูมิภาค ประกอบด้วย Ajuran Empire, Adal Sultanate, Warangali Sultanate และ Geledi Sultanate

ในช่วงปลายทศวรรษศตวรรษที่ 19 มีการร่างสนธิสัญญากับราชอาณาจักรเหล่านี้ ได้แก่จักรวรรดิอังกฤษ และอิตาลีที่ได้ควบคุมส่วนต่าง ๆ ของทางชายฝั่งและจัดตั้งอาณานิคมของอังกฤษโซมาลิแลนด์และโซมาลิแลนด์อิตาลี จนมีการตั้งรัฐใหม่ขึ้น Dervish State เพื่อเป็นการต่อต้านกับราชอาณาจักร โดยมีการปะทะกันกว่า 4 ครั้งจนทำให้พวกเขาต้องหนีกันไปตั้งหลักในแถบชายฝั่ง ก่อนที่จะยกธงขาวยอมแพ้ เพราะไม่อาจสู้แสนยานุภาพของกองทัพอากาศราชอาณาจักรได้

ต่อมาอิตาลีได้เข้าควบคุมแบบเบ็จเสร็จในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง และภาคใต้ความประสบความสำเร็จในครั้งนี้เรียกว่า Campaign of the Sultanates การยึดครองของอิตาลียังคงดำเนินต่อไปจนถึงปีพ. ศ. 2484 จนต้องยอมให้กับทางกองทัพของสหราชอาณาจักร ขณะที่อิตาเลียน โซมาลิแลนด์ ในปีพ. ศ. 2492 ได้กลายเป็นดินแดนในอารักขาของสหประชาชาติภายใต้การบริหารของอิตาลี ในปีพ.ศ. 2503 ทั้งสองประเทศได้จัดตั้งรัฐบาลโซมาลีขึ้นภายใต้รัฐบาลพลเรือน

จนกระทั่งสภาปฏิวัติสูงสุดได้เข้ายึดอำนาจในปี พ.ศ. 2512 และจัดตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาเลีย นำโดย Mohamed Siad Barre แต่รัฐบาลนี้ก็ดูเหมือนจะไปไม่รอด และล่มสลายในปีพ.ศ. 2534 เมื่อสงครามกลางเมืองขึ้นในโซมาเลียกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้สูญเสียพื้นปกครองส่วนใหญ่ที่พวกเขายึดครองไว้ ในช่วงปี 2554 – 2555 ได้มีการเปิดตัวกระบวนการทางการเมืองที่กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน สำหรับการจัดตั้งสถาบันประชาธิปไตยแบบถาวรขึ้นมา เพื่อรักษาความเป็นระเบียบ ซึ่งเป็นการปฏิรูปโซมาเลียเป็นสหพันธรัฐ โดยมีรัฐบาลกลางโซมาเลีย ที่ถือเป็นรัฐบาลถาวรตั้งแต่มีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้น โดยเริ่มด้วยการซ่อมแซมเมืองโมกาดิชูให้กลับสมบูรณ์อีกครั้ง จากนั้นจะเริ่มวางแผนฟื้นตัวทางเศรษฐกิจให้กลับมาดียิ่งขึ้น