Africa

ทวีปแอฟริกา มีขนาดใหญ่สุดอยู่ในอันดับ 2 ของโลก โดยวัดจากในเรื่องของอาณาเขตและจำนวนประชากร ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร รวมทั้งอาณาเขตจากเกาะต่างๆ ซึ่งอยู่ข้างเคียง ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ครอบคลุมร้อยละ 6 ของพื้นผิวโลกทั้งหมด อีกทั้งยังนับเป็นอาณาเขต 20.4 % ของพื้นทั้งหมด มีประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจากปี 2009 จำนวนประชากรนี้วัดมาจากดินแดน 61 ดินแดน

ทวีปแอฟริกา โอบรอบด้วยทะเล Mediterranean ทางตอนเหนือ , คลอง Suez และทะเลแดง บริเวณคาบสมุทร Sinai, มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอตแลนติก มีทั้งหมด 54 รัฐ รวมทั้งหมู่เกาะมาดากัสการ์ ตลอดจนหมู่เกาะใหญ่น้อยซึ่งกระจายตัวอยู่บริเวณรอบๆ

ถึงแม้ว่าจะเป็นทวีปขนาดใหญ่ และมีทรัพยากรทางธรรมชาติมากมาย หากแต่เรื่องน่าเศร้าก็คือ แอฟริกากลับเป็นทวีปที่เต็มไปด้วยความยากจนอีกทั้งยังด้อยพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง ในส่วนของสาเหตุก็มีอยู่หลายประการด้วยกัน เช่น การระบาดของโรคร้ายแรง เช่น เชื้อ H.I.V , โรคAIDS , มาลาเรีย เป็นต้น , รัฐบาล Corruption , การละเมิดสิทธิมนุษยชน , รัฐบาลขาดการวางแผน , ระดับการศึกษาของประชาชนต่ำ , ขาดแคลนเงินทุนจากประเทศเจริญแล้ว ตลอดจนเรื่องความขัดแย้งระหว่างชนชาติอันเป็นปัญหาอย่างรุนแรง ตั้งแต่ในรูปของกองโจรไปจนถึงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างเหี้ยมโหด นอกจากนี้ทวีปแอฟริกายังมีปัญหาด้านคมนาคมมากกว่าทวีปอื่นๆ เพราะนานาประเทศในทวีปนี้ต่างขาดเงินทุนอันเป็นส่วนสำคัญ ซึ่งจะนำมาพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจให้ทันสมัย บวกกับทวีปแอฟริกามีลักษณะภูมิประเทศที่เป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมขนส่งค่อนข้างมาก เช่น ในช่วงเขตทะเลทรายก็มีอาณาเขตกว้างขวางไปไกล อีกทั้งยังผสมผสานเข้ากับพื้นที่ลุ่มและป่าดิบอันแสนกว้างใหญ่เต็มไปด้วยสัตว์ร้าย เท่านั้นยังไม่พอพื้นที่ส่วนใหญ่ยังเป็นที่สูงภูเขาชัน ทำให้การคมนาคมขนส่งของทวีปนี้จึงใช้วิธีดั้งเดิมทั่วไป

Africa-photo

สำหรับรายชื่อประเทศต่างๆที่อยู่ในทวีปแอฟริกา มีทั้งหมด 54 ประเทศ ได้แก่…

 1. Algeria
 2. Angola
 3. 3.Benin
 4. 4.Botswana
 5. 5.Burkina Faso
 6. 6.Burundi
 7. 7.Cabo Verde
 8. 8.Cameroon
 9. 9.Central African Republic
 10. 10.Chad
 11. 11.Comoros
 12. 12.Côte d’Ivoire
 13. 13.Democratic Republic of the Congo
 14. 14.Djibouti
 15. 15.Egypt
 16. 16.Equatorial Guinea
 17. 17.Eritrea
 18. 18.Ethiopia
 19. 19.Gabon
 20. 20.Ghana
 21. 21.Guinea
 22. 22.Guinea-Bissau
 23. 23.Kenya
 24. 24.Lesotho
 25. 25.Liberia
 26. 26.Libya
 27. 27.Madagascar
 28. 28.Malawi
 29. 29.Mali
 30. 30.Mauritania
 31. 31.Mauritius
 32. 32.Morocco
 33. 33.Mozambique
 34. 34.Namibia
 35. 35.Niger
 36. 36.Nigeria
 37. 37.Republic of the Congo
 38. 38.Rwanda
 39. 39.São Tomé and Príncipe
 40. 40.Senegal
 41. 41.Seychelles
 42. 42.Sierra Leone
 43. 43.Somalia
 44. 44.South Africa
 45. 45.South Sudan
 46. 46.Sudan
 47. 47.Swaziland
 48. 48.Tanzania
 49. 49.The Gambia
 50. 50.Togo
 51. 51.Tunisia
 52. 52.Uganda
 53. 53.Zambia
 54. 54.Zimbabwe