Somali-rebels

กลุ่มกบฏโซมาเลีย ถือกำเนิดขึ้นมาจากสงครามกลางเมืองโซมาเลีย มันคือสงครามกลางเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศโซมาเลีย ต้นเหตุเกิดจากการที่ประชาชนบางส่วนลุกขึ้นมาต่อต้านกับระบอบ Maxamed Siyaad Barre ในช่วงทศวรรษ 1980 กลุ่มกบฏติดอาวุธ เข้าปะทะกับกองทัพโซมาเลีย ร่วมด้วยแนวร่วมไถ่โซมาเลีย ในที่สุดกลุ่มติดอาวุธต่างๆ ก็สามารถโค่นรัฐบาล Barre ได้ในปี 1991

ขอย้อนความไปในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ช่วงนั้นชาวยุโรปได้แผ่ขยายลัทธิล่าอาณานิคมมายังดินแดนแหลมแอฟริกา หากแต่ผู้ปกครองในสมัยนั้น สามารถขับไล่ชาติตะวันตกออกไปได้ ต่อมาในปี ค.ศ. 1920 สหราชอาณาจักรใช้เครื่องบินทิ้งระเบิด ณ เมืองตาลีกซ์ ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลาง จึงทำให้ดินแดนแห่งนี้พ่ายแพ้ ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรมาเป็นเวลายาวนาน อีกทั้งยังมีดินแดนบางส่วนตกอยู่ภายใต้การปกครองของอิตาลี ต่อมาในปี ค.ศ. 1941 สหราชอาณาจักรถอนกำลังออกจากอาณาเขตที่ตนปกครองอยู่ พร้อมยินยอมให้อิตาลีดูแลต่อ และจัดตั้งรัฐใหม่ที่มีชื่อว่า สาธารณรัฐโซมาลี

ในปี ค.ศ. 1969 3 ขุนพลแห่งสาธารณรัฐโซมาลี ได้แก่ นายพลซาลาอัด บาเบย์เร เคดีย์ , นายพลโมฮัมเหม็ด ไซอัด บาร์รี และนายจามา คอร์เชล ได้ทำรัฐประหาร เพื่อก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาลี พร้อมกันนั้นยังแต่งตั้งให้นายพลโมฮัมเหม็ด ไซอัด บาร์รี ขึ้นเป็นประธานาธิบดี ปกครองด้วยระบอบเผด็จการ แต่สุดท้ายแล้วก็ล่มสลายลงด้วยฝีมือของกลุ่มกบฏติดอาวุธ ซึ่งเป็นกลุ่มของคนหนุ่มรวมตัวก่อตั้งขึ้นมา

Somali-rebels-photo

สงครามกลางเมืองโซมาเลีย

หลังจากนั้น สถานการณ์ของประเทศก็ตกลงถึงขีดต่ำสุด เกิดการต่อสู้ห้ำหั่นระหว่างชนกลุ่มน้อยต่างๆอย่างบ้าคลั่ง และตกอยู่ในสภาวะอนาธิปไตย ต่อมาในช่วงกลางปี 1991 กลุ่มทางเหนือของโซมาเลียประกาศเอกราช และจัดตั้งรัฐใหม่ ชื่อว่าสาธารณรัฐโซมาลีแลนด์ ปกครอง 6 เขต ทำให้รัฐพุนต์แลนด์ ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออก ได้ประกาศปกครองตนเอง ในปี ค.ศ. 1998 ปกครอง 3 เขต แต่ถึงกระนั้นรัฐพุนต์แลนด์ยังไม่ต้องการประกาศเอกราช หากแต่ต้องการปฏิรูประบบบริหารให้เกิดความชอบธรรมเท่านั้น ต่อมาทั้ง 2 รัฐนี้ก็เกิดความขัดแย้งกัน เพราะต่างฝ่ายต่างต้องการอ้างถึงกรรมสิทธิ์ภาคเหนือ เกิดสงคราม เข่นฆ่าเพื่อปล้นสะดมมากมาย

หลังจากนั้น รัฐบาลเคนยา กับ IGAD ร่วมมือกันให้เกิดสันติภาพในโซมาเลีย ด้วยการริเริ่มให้เกิดการเลือกตั้งประธานาธิบดีและจัดตั้งรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ความไม่สงบก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง การกระทำนี้ สร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะ Islamic Court of Union ที่ต้องการการปกครองแบบกฎหมายอิสลาม อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลมากที่สุดในประเทศออกมาต่อต้าน พร้อมจัดตั้งกลุ่มปลดปล่อยโซมาเลีย จนเกิดสงครามอีกระลอกไม่จบไม่สิ้น…