ประเทศที่ติดกับแหลมแอฟริกามีอะไรบ้าง

ประเทศที่ติดกับแหลมแอฟริกามีอะไรบ้าง

ทวีปแอฟริกา มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่า กาฬทวีป โดยทวีปนี้มีทั้งความล้าหลัง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ , สังคม ตลอดจนวัฒนธรรม ยกเว้นแต่ประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของชนชาติผิวขาว ถึงแม้ว่าทวีปแอฟริกาจะมีขนาดใหญ่โตมาก หากแต่ก็มีสภาพทางภูมิศาสตร์ในหลายๆด้าน ซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพประชากร โดยมีคุณภาพค่อนข้างต่ำ ประมาณ 2 ใน 3 ของทวีปทั้งหมดเป็นที่ราบสูง ในส่วนพื้นที่ราบลุ่มมีอยู่น้อยมาก ทวีปแอฟริกาถูกโอบรอบด้วยอ่าวไทย กับอันดามันทางตอนเหนือ อีกทั้งยังติดกับ คลองสุเอซ , ทะเลแดง รวมทั้งบริเวณคาบสมุทรไซนาย ทวีปนี้ประกอบมีรัฐจำนวน 54 รัฐ (more…)...
Read More
ทำไมประเทศโซมาเลียถึงแห้งแล้ง

ทำไมประเทศโซมาเลียถึงแห้งแล้ง

ประเทศโซมาเลีย เป็นประเทศที่มีความแห้งแล้งเป็นอันดับต้นๆของโลก โดยในปี 2017 มีชาวโซมาเลียอดตายไปแล้วมากกว่า 110 ชีวิต ในหนึ่งแคว้นอันเนื่องมาจากภาวะภัยแล้งซึ่งกระจายตัวไปทั่วประเทศ วิกฤตภัยแล้งในปี 2017 นี้ ได้สร้างความเป็นห่วงอย่างมากให้แก่กลุ่มช่วยเหลือ เพราะมีการคาดการณ์ว่าประชากรกว่า 3 ล้านคน ในประเทศโซมาเลียกำลังขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากภัยแล้งที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง (more…)...
Read More
ทวีปแอฟริกามีกี่ประเทศ

ทวีปแอฟริกามีกี่ประเทศ

ทวีปแอฟริกา มีขนาดใหญ่สุดอยู่ในอันดับ 2 ของโลก โดยวัดจากในเรื่องของอาณาเขตและจำนวนประชากร ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 30.2 ล้านตารางกิโลเมตร รวมทั้งอาณาเขตจากเกาะต่างๆ ซึ่งอยู่ข้างเคียง ทวีปแอฟริกามีพื้นที่ครอบคลุมร้อยละ 6 ของพื้นผิวโลกทั้งหมด อีกทั้งยังนับเป็นอาณาเขต 20.4 % ของพื้นทั้งหมด มีประชากรมากกว่า 1,000 ล้านคน โดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจากปี 2009 จำนวนประชากรนี้วัดมาจากดินแดน 61 ดินแดน (more…)...
Read More
ยุทธการ Muqdisho

ยุทธการ Muqdisho

ยุทธการ Muqdisho หรือประชาชนชาวโซมาเลียเรียกว่า ‘Ma-alinti Rangers’ คือ การรบแบบปฏิบัติการ Gothic Serpent โดยมีจุดประสงค์ในการเข้าจับกุมขุนศึกพันธมิตรแห่งชาติโซมาเลียซึ่งภักดีต่อ Maxamed Faarax Salaad 2 คน ได้แก่ นาย Omar Salad Elmi กับ นาย Mohamed Hassan Awale การเข้าปะทะเริ่มต้นในวันที่ 3 - 4 ตุลาคม ค.ศ. 1993 นำโดยกองกำลังทหารของสหรัฐอเมริกา พร้อมด้วยกองกำลังปฏิบัติการณ์สหประชาชาติ UNOSOM II เพื่อเขาห้ำหั่นกับทหารบ้านชาวโซมาเลียที่จงรักต่อ Mohamed Hassan Awale โดยการรบในกรุง Muqdisho นี้ถือเป็นครั้งแรก สำหรับครั้งที่ 2 นั้นเกิดขึ้นในปี ค.ศ.2006 (more…)...
Read More